กินเพื่อสุขภาพแบบ New Normal แบบไหนเหมาะกับเราที่สุด

เริ่มต้นยุค New Normal 💚🌱
เปลี่ยนมากินสิ่งดีๆ ให้ร่างกายกันดีกว่า
.
โลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงมากมาย หลายคนหันมาใส่ใจกินอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งการกินเแต่ละแบบก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป สำหรับคนที่อยากจะเริ่มเปลี่ยนตัวเอง แต่ยังไม่มีข้อมูล เรามาลองดูไปพร้อมๆ กันเลย

ความหมายของ vegan vegetarian flexitarian

◾️ ◾️ ◾️ VEGAN : วีแกน ◾️ ◾️ ◾️
– กินและใช้ผลิตภัณฑ์จากพืช –
▪️ ✅ ของที่ทาน : พืช ผัก ผลไม้ อาหารทุกชนิดที่ทำจากพืช รวมกระเทียมและพืชฉุน (100% Plant-Based)
▪️ ❌ ของที่ไม่ทาน : เนื้อสัตว์ทุกชนิด ทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ทั้งไข่ นม น้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของสัตว์
▪️ 😊 การใช้ชีวิต : ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ทำมาจากสัตว์ เช่น กระเป๋าหนัง รองเท้าหนัง ขนสัตว์ / ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เช่น เครื่องสำอางค์ที่ทดลองในสัตว์ / ไม่สนับสนุนการจัดแสดงหรือโชว์สัตว์ต่างๆ เช่น สวนสัตว์
▪️ 💚 เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ตั้งใจดำรงวิถีชีวิต ทั้งการงดเว้นเนื้อสัตว์ และงดเว้นสิ่งที่มีผลกระทบต่อสัตว์

 

◾️ ◾️ ◾️ VEGETARIAN : มังสวิรัติ ◾️ ◾️ ◾️
– กินพืชเป็นหลัก งดเว้นเนื้อสัตว์ –
▪️ ✅ ของที่ทาน : พืชผักผลไม้ทุกชนิด อาหารที่ทำจากพืช ไข่ นม น้ำผึ้ง และมังสวิรัติยังแยกย่อยออกไปอีก เช่น
> มังสวิรัตินมและไข่ (Lacto-Ovo Vegetarian) – งดเนื้อสัตว์ แต่ยังกินนมและไข่
> มังสวิรัตินม (Lacto Vegetarian) – งดเนื้อสัตว์ งดไข่ แต่ดื่มนม
> มังสวิรัติไข่ (Ovo Vegetarian) – งดเนื้อสัตว์ งดดื่มนม แต่กินไข่
▪️ ❌ ของที่ไม่ทาน : เนื้อสัตว์ทุกชนิด
▪️ 😊 การใช้ชีวิต : ไม่เน้นเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
▪️ 💚 เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ตั้งใจงดเว้นเนื้อสัตว์

 

◾️ ◾️ ◾️ FLEXITARIAN : มังสวิรัติเป็นครั้งคราว ◾️ ◾️ ◾️
– เน้นกินพืช (Plant-Based) ลดการกินเนื้อสัตว์ –
▪️ ✅ ของที่ทาน : กินได้ทุกอย่าง แต่เน้นการกินพืชผักผลไม้ (Plant-Based)
▪️ ❌ ของที่ไม่ทาน : ไม่มี มีแค่การลดปริมาณเนื้อสัตว์ลง
▪️ 😊 การใช้ชีวิต : ไม่เน้นเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
▪️ 💚 เหมาะสำหรับ : ผู้ที่อยากเรียนรู้การกินวีแกน หรือมังสวิรัติ อยากลองลดเนือสัตว์

 

✨ ลองเลือกการกินเพื่อสุขภาพที่เหมาะกับตัวคุณ เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง มาเริ่มต้น New Normal เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สุขภาพดีไปด้วยกันนะ

Related Posts